İletişim

Fidye Yazılımlarından Korunma Yöntemi (Ransomware,Cryptolocker,WanaCrypt)

Ransomware yazılım nedir? Ransomware günümüzde siber suclular firmalardan ve normal kişilerden para koparmak adına popüler halegelen yollardan biridir. Ransomware nedir ?, bilgisayarlara bulaşan, bilgisayardaki dosyaları kullanılamaz halegetiren, dosyalara erişimi engelleyen, şifreleyen zararlı yazılımlara verilen genel addır. Türkçe’ye fidye virüsü olarak çevrilebilir. Fidye

Bir Ağ Güvenlik Aracı Olarak SNORT

Snort, 1998 yılında Martin Roesch tarafından geliştirilmiş bir ağ sızma tespit/engelleme sistemidir. (NIDS / NIPS – Network Intrusion Detection System/Network Intrusion Prevension System). GNU lisansı ile dağıtılan, açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir yazılım olan Snort, şu anda Martin Roesch’un kurduğu Sourcefire firması